Jongerenwerk Landsmeer

In Landsmeer is het jongerenwerk van SMD Zaanstreek-Waterland actief.
Het jongerenwerk werkt op verschillende terreinen rondom jongeren. Het jongerenwerk werkt vooral met jongeren tussen de 10 en 20 jaar en zet zich met name in voor de kwetsbare jongeren.
Jongeren worden ondersteund naar een goede plek in de maatschappij. Tegelijkertijd zet het jongerenwerk in op preventie om te voorkomen dat jongeren kwetsbaar worden. Hierbij kan je denken aan jongeren attent maken op de keerzijde van social media.

Op straat is het jongerenwerk actief rondom plekken waar de jeugd samenkomt en zich ophoudt, ook wel gezegd hangplekken. In Landsmeer werken de gemeente, de politie en het jongerenwerk nauw samen om overlast van jeugdgroepen op straat te verminderen en te voorkomen.
Er is een JongerenNetwerkOverleg (JNO) waarin regelmatig gemeente, politie en jongerenwerk bij een komen om de meldingen, hangplekken en de groepen jongeren op straat te bespreken en bij te houden. Welke groepen en groepsleden er overlast veroorzaken en indien nodig bij aanhoudende overlast een adequate en eenduidig plan van aanpak te maken om de overlast tot het minimum te beperken.
Naast deelname aan het JNO heeft het jongerenwerk ook zijn eigen taak, verantwoordelijkheid en specialisme. De jongerenwerker bezoekt wekelijks de hangplekken in Landsmeer. Onderhoudt contact met de jongeren en spreekt ze aan op ongewenst gedrag. Het jongerenwerk investeert in het contact tussen jongeren en volwassenen. Daarnaast begeleidt de jongerenwerker jongeren naar, school, werk of hulpverlening.

Het jongerenwerk begeleidt en ondersteunt ook jongeren individueel. Jongeren hebben soms hulp of een duwtje in de rug nodig. De jongerenwerker helpt en coacht hen daarbij. De hulp kan bestaan uit praktische zaken, zoals het samen aanvragen van studiefinanciering of zorgtoeslag, bij schulden samen de financiën op een rijtje zetten. Maar ook als jongeren belemmering hebben in hun dagelijkse leven dan gaat de jongerenwerker samen met de jongeren in gesprek om samen op zoek te gaan naar een oplossing. Bij specifieke hulp- of ondersteuningsvragen dan maakt de jongerenwerker het mogelijk dat de jongere hulpverlening krijgt. De jongerenwerker steunt en coacht de jongere hierbij.

Het jongerenwerk stimuleert talenten en zelf organiserend vermogen en moedigt jongeren aan om iets leuks voor leeftijdsgenoten te organiseren of iets voor hun buurt.
Jongeren kunnen leuke ideeën voor een activiteit, evenement of project bij het jongerenwerk inbrengen. Hierbij kan je denken aan een voetbaltoernooi, feest of party, buitenactiviteit e.d. De jongerenwerker ondersteunt, indien nodig, de jongeren bij het verwezenlijken van hun idee.

Het jongerenwerk speelt ook in op landelijke thema’s en de Landsmeerse problematiek en behoefte.
Hierbij kun je denken aan veiligheidsgevoel vergroten, jongeren toe leiden naar sport en een eigen plek met en voor jongeren creëren.

Het jongerenwerk heeft ook een eigen Facebookpagina. Ben je nog geen vriend, maar wil je dat graag worden, kijk dan bij www.facebook.com/jongeren.landsmeer.